Na křídlech holubů, se tvé vzpomínky tam do skal vytrácí.
V tvé hlouby prokletí, vítězný škleb se z tváře ďábla neztrácí.
Chtěl bys být jako dřív poctivej,
zpovědním tajemstvím nehýbej!

Na křídlech holubů, odlétá i dávný zákon mlčení.
Na tváře zrazených, usedá teď pachuť tvého loučení.
Nadešel soudný den pro tvůj čin,
Duši tvou zahalil temný stín.

Rf: V zákristií, pod zneuctěnou sutanou,
mrtví ožijí a vládci temnot povstanou.
Dáš duši svou na oltář hříchů přibitou,
a čekáš na svůj soud, už nezbavíš se těžkých pout.

Na křídlech holubů, odlétá i touha strážných andělů.
Když výstřel do ticha, rozeznívá zvony prokletých kostelů.
Nezbývá mnoho slov pro tvou čest,
teď už víš, za zradou přichází trest.

Rf: V zákristií…