Chvíli mám, pak vojska jdou,
prolétám bouří zlou,
jenom chvíli anděl můj bdí nade mnou…

1) Kolik dní a nocí ranvej svítí pode mnou,
kolik hodin v oblacích, co srdce rvou.
Když se holka houpe v bocích s tváří nevinnou,
slzy vítr osuší, pak vojska jdou.

RF :  Chvíli mám, pak vojska jdou,
prolétám bouří zlou,
jenom chvíli anděl můj bdí nade mnou.
Jen on to ví, kde končí let,
že nevrátím se nikdy zpět,
proč ta smutná dáma našla si hlavu mou.

2) Kolik hrůz a mrtvých očí nedává mi spát,
za tisíce životů zlatý řád.
Až před bránou nebe budem´ každej tiše stát,
nebude už čas na návrat.

RF :   Chvíli mám …