1) Démon moci v drápech tě svírá,
duše tvá je černá díra,
ukrývá se  v nás, slyšíš boží hlas.
Pro víru kdo chce se soudit,
bez pomoci nocí bloudit, nezastavíš.

RF:  Čas ti zbývá poslední, kolik nocí, kolik dní,
až se setkáš se zlou mocí, budeš sama, bez pomoci.

2) Krvavá koruna, dav ruce spíná,
rudě se barví černá hlína,
zrůdu skrývá v nás, slyšíš boží hlas.
V závoji víry ďáblu se daří,
taky tě dostali, krásná Máří, nezastavíš.

RF:  Čas ti …